آخرین سمت :

مشخصات فردی

نام : کامران
نام خانوادگی : باقری لنكرانی
تاریخ تولد : ۴۴/۰۶/۲۵
نام پدر : منوچهر
مشخصات تماس
محل کار 1 : نشانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- دانشکده پزشکی - مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت - طبقه 8
تلفن : 0711-2309615
محل کار 2 : نشانی
تلفن : 0711-2309615
فکس : 0711-2309615
کدپستی :
صندوق پستی :
وب سایت :
پست الکترونیکی : Lankaran@sums.ac.ir
وضعیت تحصیلی
دانشگاه مربوطه : دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آخرین مدرک علمی : فوق تخصص
مرتبه علمی : استاد
هیئت علمی
گروه آموزشی :
آشنایی با زبان های خارجی : انگلیسی - عربی
رشته تحصیلی مقطع کشور شهر دانشگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
فوق تخصص گوارش وكبد فوق تخصص دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۱/۰۷/۰۱ ۷۳/۰۸/۳۰
گوارش و کبد فوق تخصص ۹۰/۰۸/۳۰
بیوگرافی

Kamran Bagheri Lankarani was born in 1965 in Tehran. He got his MD. Diploma from Shiraz University of Medical Sciences (SUMS), Shiraz Islamic Republic of Iran on 1989. He entered medical residency in the same year and graduated on 1992.He passed the national board exam on internal medicine in the same year.  He later received an award from the President of Islamic Republic of Iran at that time for his performance on this exam. He received his subspecialty board on Gastroenterology and hepatology on 1996. He joined the department of internal medicine of  SUMS on 1992 as an assistant professor. He served as the director general of Nemazi hospital in Shiraz, vice chancellor of SUMS and as the head of  department of internal medicine and finally as the minister of health and medical education until September 2009. Currently he is professor of internal medicine at SUMS and a senior member of Gastroenterology and Hepatology Research Center at SUMS, chairman of Health Policy Research Center and a senior staff member of liver transplant ward at SUMS. He is also a member of several national and international professional societies. He has published over 100 papers in different fields of gastroenterology and hepatology. He also was co-author of 5 books in this field. He is the editor-in-chief of Shiraz Electronic Medical Journal and the Iranian Red Crescent Medical Journal. He is also the chairman of hepatitis monthly Journal editorial board and an editorial board member and reviewer of several other national and international journals.

دوره ها
دعوت های خاص

 سخنران مدعو

-           سي مين سالگرد بيانيه آلمتا  1387 قزاقستان

-           اجلاس جهاني مراقبت هاي اوليه بهداشت دوحه قطر 1387

-           اجلاس روساي مراكز بهداشت كشورهاي شرقي 1387

-          سي مين سالگرد برنامه پژوهش هاي گرمسيري سازمان بهداشت جهان 1386 زنو – سوئيس

-           اجلاس عدالت در سلامت  لندن 1387

-            اجلاس  متخصصين بيماريهاي گوارش و كبد جهان عرب 1389 لازقيه – سوريه

-          كنفرانس Arab Health  1389 دبي امارات متحده

-          كنفرانس Arab Health  1390 دبي امارات متحده

سابقه تدریس

 از سال 1371 تا كنون استاد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در گروه داخلي مي باشم  ( تدريس دروس مختلف به دانشجويان رشته پزشكي ( دكتراي عمومي ، رزيدنت هاي گروه هاي داخلي ، دانشجويان فلوشيب گوارش وكبد )

وضعیت استخدامی
فرصتهای مطالعاتی
اختراعات
اکتشافات
سوابق اجرایی
ردیف عنوان تاریخ شروع تاریخ پایان محل مسئولیت
1 استادیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷۱/۱۰/۱۷ ۸۱/۰۸/۱۱ شیراز
2 رئیس بیمارستان دولتی نمازی شیراز ۷۲/۱۱/۱۲ ۷۳/۱۲/۱۷ شیراز
3 معاون دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷۳/۱۲/۱۷ ۷۵/۰۲/۱۶
4 رئیس بخش داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۷۵/۰۱/۰۱ ۸۴/۰۱/۰۱
5 دبیر علمی کمیته ی منطقه ای آموزش پزشکی مداوم پزشکا ۷۵/۰۲/۱۶ ۹۰/۰۵/۰۸
6 دبیر علمی کنگره بین المللی پزشکی جغرافیایی (از یاز ۷۷/۰۹/۰۱ ۹۰/۰۵/۰۸
7 سردبیر مجله الکترونیکی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شی ۷۹/۰۶/۱۲ ۹۰/۰۵/۰۸
8 رئیس کمیته منطقه ای خودآموزی پزشکان ۸۰/۰۷/۱۱ ۹۰/۰۵/۰۸
9 دانشیار گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۸۱/۰۸/۱۱ ۸۴/۱۱/۱۱
10 وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی دولت نهم جمهوری اس ۸۴/۰۳/۱۱ ۸۸/۰۳/۱۰
11 استاد تمام (پروفسور) گروه داخلی دانشگاه علوم پزشکی ۸۴/۱۱/۱۱ ۹۰/۰۵/۰۸
12 رئیس نشست منطقه ای سازمان جهانی بهداشت WHO ۸۵/۰۹/۰۹ ۹۰/۰۵/۰۸
13 سردبیر مجله علمی پژوهشی هلال احمر ۸۸/۰۳/۱۰ ۹۰/۰۵/۰۸
14 رئیس هیات موسسین کانون فرهنگی بصیرت ۸۸/۰۳/۱۰ ۹۰/۰۸/۰۹
15 رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت ۸۸/۰۹/۰۱ ۹۰/۰۸/۰۹
16 مدیر مسئول مجله HEPATITIS MONTHLY ۸۹/۰۴/۰۹ ۹۰/۰۸/۳۰
17 مدیرمسئول نشریه علمی پژوهشی کلید سلامت وابسته به م ۸۹/۰۹/۰۹ ۹۰/۰۸/۳۰
18 عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ۸۹/۰۹/۰۹ ۹۰/۰۸/۳۰
تشکل های علمی و صنفی
ردیف نام تشکل سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1 جامعه متخصصان داخلی ایران عضو ۷۱/۱۰/۱۷ ۹۰/۰۸/۳۰
2 عضو هیئت تحریریه مجله خاص عضو ۷۱/۱۰/۱۷ ۹۰/۰۸/۳۰
3 جامعه متخصصان گوارش و کبد ایران عضو ۷۳/۱۲/۱۷ ۹۰/۰۸/۳۰
4 عضو هیئت تحریریه مجله ارمغان دانش عضو ۷۵/۰۲/۱۶ ۹۰/۰۸/۰۸
5 مشاور مجله Iranian Journal of Medical Science مشاور ۷۵/۰۲/۱۶ ۹۰/۰۵/۰۸
6 کمیته ملی بازنگری آموزش پزشکی مداوم متخصصان داخلی عضو ۷۶/۰۳/۱۵ ۷۷/۰۴/۱۴
7 عضو هیئت تحریریه مجله نوین پزشکی عضو ۷۸/۰۵/۱۳ ۹۰/۰۸/۰۸
8 مجله الکترونیکی پزشکی شیراز رییس هیئت تحریریه و موسس ۷۹/۰۶/۱۲ ۹۰/۰۸/۳۰
9 بین المللی انجمن گوارش آمریکا عضو ۸۲/۰۹/۱۱ ۹۰/۰۸/۳۰
10 مجله HEPATITIS MONTHLY رئیس هیئت تحریریه ۸۴/۱۱/۱۱ ۹۰/۰۸/۳۰
جوایز / نشان های علمی
سایر اطلاعات